Bedrijfsonroerendgoed kantoorpand

Kantoorpand verhuren

PSN Vastgoed bedrijfsmakelaar zijn op het gebied van commercieel vastgoed op alle markten thuis. Ook in de kantorenmarkt kan PSN Vastgoed bedrijfsmakelaar u goed van dienst zijn, door onze jarenlange ervaring in de vastgoed en het commerciële vastgoed zijn wij voor de belegger de beste oplossing, door onze gerichte plan van aanpak kunnen wij u compleet ontzorgen op het gebied van technisch beheer, financieel beheer en in de schoonmaak van het onroerend goed. “Kunnen wij u van dienst zijn”?

Bel direct 085 065 6139 en maak een afspraak met één van onze experts.

U bent eigenaar van een bedrijfspand, kantoorpand of u heeft een complete portefeuille wat u wilt verhuren. Welke huur kunt u vragen? Wat voor een soort bedrijven zijn opzoek naar uw bedrijfspand, kantoorpand? Met welke wetten en regels moet u rekening houden? Staan er meer panden in uw direct omgeving leeg? Voldoet het exterieur en interieur van uw object nog aan de eisen die werkgevers en werknemers er tegenwoordig aan stellen? Of is verkoop of herbestemming van het pand een verstandige optie?

PSN Vastgoed bedrijfsmakelaar kan uw vragen beantwoorden voor u met oplossingen die gericht zijn op waarde en rendement. Wij kennen de commerciële vastgoedmarkt als geen ander en wij kunnen u op deskundige, betrokken  en professionele wijze via een transparant en gestructureerd proces helpen aan de geschikte huurder. Maak direct een afspraak met één van onze bedrijfsmakelaars bel 085-0471818.

Werkwijze PSN Vastgoed bedrijfsmakelaar

 • Oriënterend gesprek

  Nadat u één van onze bedrijfsmakelaars heeft gesproken, volgt een oriënterend gesprek. Na deze eerste afspraak neemt de makelaar het kantoor op, brengt de verhuurmogelijkheden in kaart en doet uitgebreid marktonderzoek. De marketingstrategie die hieruit voortvloeit bevat alle effectieve marketinginstrumenten, zoals ‘te huur’-borden of –biljetten en plaatst advertenties op de best bezochte vastgoedsite van Nederland.

  De marketingstrategie wordt samen met het advies over de te hanteren huurprijs en de voorwaarden vastgelegd in een opdrachtbevestiging, waarin ook de courtage staat die u met de PSN Vastgoed bedrijfsmakelaar overeenkomt.

 • Zoektocht naar de geschikte huurder

  Tijdens onze zoektocht naar een geschikte huurder die volgt, houdt de PSN Vastgoed bedrijfsmakelaar u op de hoogte van de resultaten. Als de resultaten op zich laten wachten, denkt hij/zei mee over het aanpassen van de verhuur strategieën. Daarbij kan hij/zei terugvallen op ons uitgebreide database met transacties die wij al reeds volbracht hebben. Bij het rondleiden van potentiele huurders brengt PSN Vastgoed bedrijfsmakelaar de sterke punten van uw onroerend goed op zowel wervende als realistische wijze naar voren. Dat voorkomt dat er teleurgestelde huurders en claims kunnen komen achteraf.

 • Onderhandelingen

  Behalve dat wij de markt goed kennen zijn wij PSN Vastgoed bedrijfsmakelaar ook expert in onderhandelingen. De afspraken die wij maken tijdens de onderhandelingen met kandidaat-huurder, leggen wij dit tussentijds schriftelijk vast. Bij het opstellen van de huurovereenkomst kan gebruik gemaakt worden van een standaard huurovereenkomst of een huurovereenkomst opmaat door de advocaat van PSN Vastgoed bedrijfsmakelaar.

  Ondersteuning van onze juridische dienst behoord ook tot de mogelijkheden, net als onderwerping van de potentiele huurder aan de creditchecktoets door onze eigen creditmanagement afdeling: deze screening levert tegen geringe kosten bruikbare informatie op over de betrouwbaarheid, de kredietwaardigheid en het betaalgedrag van de huurders/ bedrijf. Deze toets verkleint de kans op problemen in de toekomst en geeft u meer inzage in de risico’s.

 • Oplevering

  Nadat de huurovereenkomst is getekend door beide partijen, vind de oplevering van het object plaats conform de opgestelde huurovereenkomst met de vastgelegde afspraken. PSN Vastgoed bedrijfsmakelaar maakt de opleveringsrapport op, dat van pas kan komen bij de beëindiging van de huurovereenkomst indien de huurder(s) schade of gebreken heeft veroorzaakt, kunt u hem verplichten deze te herstellen of te vergoeden.

 • Energielabel commercieel vastgoed

  Vanaf 1 januari 2015 is het verplicht om een energielabel te overhandigen bij de verkoop, verhuur of oplevering van onroerende zaken. Dit word gecontroleerd door de Inspectie leefomgeving en transport.

  De handhaving varieert van een waarschuwing tot een boete indien er bij verkoop, nieuwe verhuur of oplevering van onroerende zaken geen energielabel aanwezig is. Voor een rechtspersoon kan de bestuurlijke boete oplopen tot een bedrag van € 20.500,- en voor natuurlijke personen € 410,-.

 • Verplicht bij verkoop en verhuur

  PSN Vastgoed bedrijfsmakelaar kan voor u nagaan of u een energielabel nodig heeft of dat er voor uw adres al een energielabel is geregistreerd. Als er nog geen energielabel is, kan PSN Vastgoed bedrijfsmakelaar u helpen.

 • Energielabel aanvragen

  Bij utiliteitsgebouwen dient u een erkend deskundige in te schakelen voor het opstellen van een energielabel. U ontvangt dus niet zoals bij woningen een digitaal voorlopig label dat u om kunt zetten in een definitief label. Alleen een erkend deskundige die gecertificeerd is volgens BRL 9500 mag het energielabel opstellen. Het energielabel wordt geregistreerd en is het energielabel dat u moet overhandigen bij verkoop, verhuur of oplevering van onroerende zaken.

  Nieuw aan te vragen energielabel? PSN Vastgoed bedrijfsmakelaar helpt u, indien nodig bij het opstellen van het energielabel.

 • Tarief

  Erkend deskundigen bepalen elk hun eigen tarief voor het controleren van een aanvraag. U kiest zelf een erkend deskundige en dus zelf het tarief.

 • Advertentieplicht

  Wanneer uw gebouw over een energielabel beschikt en in verkoop of verhuur wordt gezet, bent u verplicht het energielabel in de advertentietekst te vermelden. Zowel op funda als in gedrukte media. Uw PSN Vastgoed bedrijfsmakelaar helpt u hierbij, zodat u aan deze plicht voldoet.

 • Zichtbaar ophangen energielabel

  De eigenaar van een gebouw moet het energielabel op een duidelijk zichtbare plek ophangen, als van dat gebouw meer dan 250 m2 in gebruik is bij een overheidsinstelling en dat gebouw veelvuldig door het publiek wordt bezocht, dat wil zeggen: meer dan incidenteel. De regel geldt dus ook als de overheid een ruimte van meer dan 250 m2 huurt in een particulier gebouw. Het energielabel mag bijvoorbeeld niet achter een hoge plant worden opgehangen, maar wel naast de receptie of ingang.

  De eigenaar van het gebouw moet hier ook voor zorgen als voor het gebouw een geldig energielabel is afgegeven, het gebouw een gebruiksoppervlakte van meer dan 250 m2 heeft en het gebouw veelvuldig door het publiek wordt bezocht. Als voorbeeld noemt de RVO ziekenhuizen, winkels, supermarkten, restaurants, schouwburgen, banken en hotels. De verplichting om het energielabel op te hangen geldt hier alleen als er een geldig energielabel is, bijvoorbeeld na een verkoop.

  In gebouwen waarvoor speciale toestemming nodig is om binnen te komen hoeft het energielabel niet op een zichtbare plek te hangen. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen van Defensie en Luchtmacht, gesloten inrichtingen voor de gezondheidszorg en kinderopvanginstellingen.

  Meer informatie vindt u op de website van de RVO.

 • Veel gestelde vragen

  U vindt hieronder de antwoorden op veel gestelde vragen over het energielabel en het energieprestatiecertificaat (EPA). Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl

  Wat is het energielabel:

  Het energielabel vloeit voort uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD), die moet leiden tot verbetering van de energieprestaties van de gebouwen in de Europese Gemeenschap. Het energielabel voor gebouwen geeft informatie over de energiezuinigheid en over de mogelijkheden om deze te verbeteren.

  De labelklasse loopt van A++++ (weinig besparingsmogelijkheden) naar G (nog veel besparingsmogelijkheden). Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig.

  Hoelang is een energielabel geldig?

  Het energielabel is 10 jaar na opname datum geldig.

  Waarom is het energielabel ingevoerd?

  De overheid wil met het energielabel eigenaren van onroerende zaken bewust maken van de bestaande energie(on)zuinigheid en de verbetermogelijkheden. Men streeft hierbij naar energiebesparing en verminderde uitstoot van CO2. Het energielabel biedt de noodzakelijke basisinformatie over de energetische kwaliteit van onroerende zaken.

  Voor welke gebouwen is het energielabel verplicht?

  In de volgende gevallen moet u een energielabel verstrekken bij de verkoop, verhuur of oplevering van uw gebouw:

  • woningen en appartementen
  • woonwagens bedoeld voor permanent gebruik
  • recreatiewoningen
  • woongebouwen met niet-zelfstandige woonruimten
  • gezondheidszorggebouwen (klinisch en niet-klinisch)
  • overheidsgebouwen
  • horecagebouwen
  • kantoorgebouwen (zoals banken)
  • bedrijfsverzamelgebouwen
  • bijeenkomstgebouwen (zoals schouwburgen)
  • onderwijsgebouwen
  • sportgebouwen
  • winkels (zoals supermarkten)


  Is het energielabel nodig voor alle gebouwen?

  Nee, de labelplicht geldt niet voor:

  • gebouwen met een industriefunctie (zoals fabriekshallen)
  • gebouwen met een overige gebruiksfunctie (zoals schuren en garages)
  • tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen of directie- en schaftlokalen op bouwplaatsen)
  • gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en andere religieuze activiteiten (zoals kerken en moskeeën)
  • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m²
  • woonboten
  • monumenten (volgens de Monumentenwet 1988 of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening)


  Meer informatie en de actuele stand van zaken over het energielabel voor bedrijfsobjecten (utiliteitsbouw) kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid www.rvo.nl.

  Is het verstandig na uitvoering van het EPA een nieuw energielabel aan te vragen?

  Ja, want u hebt een grote kans dat uw gebouw na het uitvoeren van de adviezen terecht komt in een hogere labelklasse. Hoe energiezuiniger uw gebouw, des te waardevoller uw gebouw wordt.

  Ik heb een EPA. Moet ik bij verkoop/verhuur toch een energielabel overleggen?

  Als er tussen 1 juli 2002 en 31 december 2007 een energieprestatieadvies (EPA) opgesteld is voor uw gebouw, dan mag u tot tien jaar na de adviesdatum het EPA gebruiken in plaats van het energielabel.

  Echter, indien na opstelling van de EPA energiebesparende maatregelen zijn genomen, zal het gebouw energiezuiniger zijn dan uit het EPA blijkt. Het kan dan verstandig zijn om bij verkoop of verhuur toch een energielabel te laten opstellen.

  Hoe zit het met de verplichte C label voor kantoren?

  De overheid werkt aan een plan waarbij alle kantoren per 1 januari 2023 minimaal een C-energielabel moeten hebben. De bedoeling is deze verplichting uiterlijk 1 januari 2018 officieel aan te kondigen. Op basis van de PSN Vastgoed-analyse is ongeveer 58% van de gebouwen dat niet voldoet aan een C-label in handen van eigenaar-gebruikers en ongeveer 42% is van beleggers. Via de PSN Vastgoed-website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

  Huurprijs vaststellen bedrijfspand:

  Huurprijzen voor bedrijfspanden zijn niet vastgesteld door de overheid.

  Heel simpel gezegd is een marktconforme huurprijs datgene wat de huurder wil betalen. De makelaar kijkt daarom goed naar vergelijkbaar vastgoed dat (online) te huur staat. De makelaar vergelijkt vervolgens hoe uw vastgoed zich verhoudt tot het aangeboden vastgoed en wat voor invloed dit kan hebben op de huurprijs.

  Bij het bepalen van een huurprijs dient u te kijken naar de volgende zaken:

  Wat zijn de huren van vergelijkbare bedrijfspanden rondom uw bedrijfspand,

  De regionale marktomstandigheden (welstandsklasse),

  Kenmerken van het pand,

  Kenmerken van het huurcontract / huurder.

  Huurprijs van vergelijkbare bedrijfspanden:

  Indien u een bedrijfspand / winkelruimte verhuurt in een omgeving met veel vergelijkbare bedrijfspanden kunt u de huurprijs bepalen met behulp van de huurafspraken van de omliggende panden. Let daarbij op de volgende eigenschappen;

  Aantal vergelijkbare m2 (minder m2 hanteren over het algemeen een iets hogere m2 prijs),

  Verhouding kantoor/winkelruimte met opslagruimte,

  Staat van het bedrijfspand,

  Bereikbaarheid / parkeerplekken,

  Let er hierbij op dat een bedrijfsruimte van 50 m2 dus niet vergelijkbaar is met een bedrijfsruimte van 500 m2. Er moet altijd rekening worden gehouden met bijzondere omstandigheden. Denk hierbij aan afwijkende afspraken betreft huurdersonderhoud en veranderingen door recente gebiedsontwikkelingen.

  Invloed welstandsklasse:

  Het is verstandig om eerst goed te kijken tot welke welstandsklasse uw bedrijfspand behoord.

  Koppelen huurprijs aan de omzet van de huurder:

  Een nieuwe manier om de huurprijs vast te stellen is het koppelen van de (ver)huurprijs aan de omzet van de huurder. Hoe hoger de omzet van de huurder, hoe hoger de huur wordt. Buiten Nederland komt dit fenomeen al vaak voor. Wanneer je voor deze optie kiest is het erg belangrijk om alle afspraken duidelijk op papier vast te leggen, waarin onder andere duidelijk staat vastgesteld wat de basishuur (minimaal) en de maximale huur is of welk percentage van de omzet de huurder afdraagt aan de huur. Het grootste voordeel aan het koppelen van de huur aan de omzet van de huurder is dat de drempel om een pand te huren lager wordt voor onder andere beginnende ondernemingen en hier een betere samenwerking uit voortvloeit omdat er gedeelde belangen zijn. Het grootste nadeel is dat er erg duidelijke afspraken moeten worden gemaakt en dat deze ook goed op papier moeten worden gezet. Daarnaast moet je als verhuurder toegang kunnen krijgen tot de administratie van de huurder om, als dit noodzakelijk is, de omzet te controleren. Omdat er niet één vast bedrag wordt overeengekomen is het voor de verhuurder niet altijd duidelijk wat zijn huurinkomsten zullen zijn.

 

Contact

PSN Vastgoed Nederland
Pastoor van Kessellaan 3
4761 BH Zevenbergen
085 065 6139


PSN Vastgoed Zoetermeer
085 065 6139


PSN Vastgoed Rotterdam
085 065 6139


PSN Vastgoed Eindhoven
085 065 6139


PSN Vastgoed Gorinchem
085 065 61 39
Uw woning verkopen?

Uw woning verkopen?

Geplaatst op: 2017-08-01

U wilt uw woning verkopen en zoekt een goede en voordelige makelaar, dan bent u bij PSN Vastgoed op het juiste adres!

Lees meer Meer nieuws
LHN en PSN Vastgoed gaan samenwerken in Zoetermeer

LHN en PSN Vastgoed gaan samenwerken in Zoetermeer

Geplaatst op: 2017-08-01

LHN (Lijst Hilbrand Nawijn)en PSN Vastgoed gaan huurders steunen

Lees meer Meer nieuws